Unsere Passformen
T-Shirts:

Slim Fit


• Eng anliegend am gesamten Körper
• Sehr eng anliegend an den Armen
• Betont die Brust- & Schultermuskulatur

Muscle Fit


• Weit an Bauch & Hüfte
• Eng anliegend an den Armen
• Betont die Brust- & Schultermuskulatur